VOORWAARDEN

Gran Casino Gold Club Regelement

 • Deelname vanaf 24 jaar;
 • Deelname tot wederopzegging;
 • De Gold Club Card is persoonlijk en niet overdraagbaar;
 • Bij onmatig deelname kan er persoonlijk contact met u opgenomen worden;
 • Deelname vergroot niet de kans om prijzen te winnen, m.u.v. acties voor Gold Club deelnemers;
 • Gran Casino Gold Club is geen vergoeding voor eventueel verloren bedragen;
 • Acties worden gecommuniceerd op de website www.grancasino.nl en Facebook en/of via de schermen in het casino;
 • Gewonnen geld of speeltegoed zijn niet overdraagbaar aan andere spelers;
 • Gewonnen geld of speeltegoed kan alleen in het casino verzilverd worden;
 • De waarde van gewonnen geld of speeltegoed worden in het casino gecommuniceerd;

Privacy
Wij respecteren de privacy van onze gasten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn. Gran Casino neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Indien u vragen heeft over deze gegevens en de opslag hiervan, verwijzen wij u naar onze website voor onze Privacy Statement.

Inschrijven
Inschrijving geschiedt enkel via het inschrijfformulier. Voor het verkrijgen van de persoonlijke Gold Club Card staat een wachttijd van een paar dagen. U kunt uw spelerspas afhalen in Gran Casino Tiel. U ontvangt de pas door uzelf te identificeren met ID-kaart of Paspoort.

We verwerken de verstrekte informatie voor de volgende doeleinden:

 • Het delen van relevante informatie over ons casino;
 • Het verspreiden van informatie over acties en evenementen;
 • Het gebruik maken van de functionaliteiten van het Gold Club programma;
 • Het analyseren van het gebruik van het Gold Club programma om het op basis daarvan te verbeteren;

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij wij dit op grond van de wet moeten doen. De data die bij uw spelerskaart hoort wordt bij opzegging verwijderd, of indien u de kaart niet meer gebruikt automatisch na 1 jaar.

Klik hier om u in te schrijven

Wat te doen als u uw Gold Card kwijt bent?
Aangezien uw Gold Card geregistreerd staat kunnen wij uw gegevens overzetten naar een nieuwe pas. Het is van belang dat u uw ontvangstbewijs met pasnummer goed bewaard, zodat u kunt aantonen dat u de rechtmatige eigenaar bent. Indien u de pas op naam heeft geregistreerd, kunt u ook overzetten naar een nieuwe pas door uzelf te identificeren met ID-kaart of Paspoort.

Privacy
Wij respecteren de privacy van onze gasten en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn. Gran Casino neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Indien u vragen heeft over deze gegevens en de opslag hiervan, verwijzen wij u naar onze website voor onze Privacy Statement.


Disclaimer
Dit document is samengesteld door Hotel Gaming BV in samenwerking met onze geautomatiseerde gegevensverwerker. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie. Alle inhoud en intellectueel ontwerp van dit document zijn eigendom van Hotel Gaming BV. Het is niet toegestaan om (delen) van de inhoud te kopiëren of (her)publiceren in welke vorm dan ook. Het Gran Casino Gold Club programma is gekeurd door GLI Europe BV. Zie ook www.gaminglabs.com